Đăng ký bảo hành

1Thông tin sản phẩm
2Thông tin cá nhân


(*) Bắt buộc
Lưu ý: Quý khách hàng vui lòng đăng ký bảo hành trong thời gian 07 ngày kể từ khi khách hàng mua sản phẩm. Nếu quá thời gian đăng ký bảo hành, thời hạn bảo hành sẽ được tính là 01 năm kể từ ngày xuất kho tại công ty Hoằng Quân. Xem thêm